Despre


Departamentul Academic are ca obiect de activitate organizarea evenimentelor cu profil academic (conferințe, concursuri de procese simulate, workshop-uri, interviuri simulate etc.).

Conferințe

Conferințele au teme diverse, cuprinzând atât subiecte strict din domeniul juridic (ex. Admiterea în Barou, Admiterea în INM), cât și subiecte accesibile unui public-țintă mai larg (ex. Despre consumul de stupefiante).

Conferinţa ,,Admiterea în Barou”, o conferință tradiție a Departamentului Academic, la care au participat peste 100 de studenți ce au aflat în care studenții află cum ar trebui să arate o pregătire temeinică care să garanteze admiterea cu succes în Barou. Invitații au fost domnii profesori Dan Oancea şi Radu-Romeo Popescu, precum si avocatul stagiar Nicola-Tașcu Costea.

Conferinţa ,,Admiterea la INM”, o conferință dedicată pașilor care trebuie urmați pentru regătirea corespunzătoare a probelor pentru admiterea la INM. Invitați au fost domnii Cristi Danileț, Valerian Cioclei, Tudorel Ștefan și Radu Năstac, numărul participanţilor fiind de 250 de studenţi.

Conferinţa „Între avocatură și magistratură”, o dezbatere axată pe avantajele și dezavantajele profesiei de avocat și de magistrat care urmărește să rezolve o dilemă care ne marchează anii universitari. Invitați au fost avocaţii Ana-Maria Udriște, Adrian Tătărușanu, Bogdan Vasile şi auditorii de justiţie Andra Lăsconi, Eduard Levai și Mădălina Hiu. La conferinţă au participat 90 de studenţi interesaţi, Sala Constantin Stoicescu fiind neîncăpătoare.

Conferinţa ,,De vorbă cu CTP” – un dialog deschis între Cristian Tudor Popescu și peste 100 de studenții ai Facultății de Drept în care s-au căutat răspunsuri la întrebările care frământă societatea actuală.

Conferinţa ,,Master în străinătate” – o conferință care prezintă studenților perspectiva unui master peste graniță cu informații avizate din partea unor juriști care au avut curajul să își definitiveze studiile în afara țării. Invitați au fost avocaţii Vlad Peligrad, Marcu Florea, Mihnea Jida. La conferinţa au participat 40 de studenţi.

Conferința “Adevărul dreptului în lumea post-truth” – un dialog despre adevăr între studenții Facultății de drept și domnul avocat Florentin Țuca, Managing Partner al Țuca Zbârcea & Asociații.

Concursul de procese simulate de Drept penal, organizat în colaborare cu societatea de avocaţi Muşat & Asociaţii, a reprezentat un concurs destinat studenților din anul III, care a permis aplicarea în practică a cunoștințelor de Drept penal acumulate în facultate prin simularea unui proces. Proiectul, la care s-au înscris un număr-record de 180 de studenți, s-a desfășurat în trei etape: înscrierea echipelor prin trimiterea memoriilor de rezolvare a primei spețe, rezolvarea celei de-a doua spețe și pregătirea pledoariilor și, în final, susținerea pledoariilor în fața completului de judecători formați din avocați ai societăţii de avocaţi Mușat&Asociații.

Concursul de procese simulate de Drept civil, organizat în colaborare cu societatea de avocaţi Clifford Chance Badea, ce a reprezentat un concurs complex pentru studenții din anii II și III de studiu, format din două mari etape, o sesiune de mediere și procesul propriu-zis. Echipele sunt provocate să pună în aplicare cunoștințele de Drept civil, dar și abilitățile de a negocia și de a ajunge la un compromis.

Concurs de procese simualte de Drept comercial – concurs destinat studenților de anul III care urmărește aprofundarea și punerea în practică a cunoștințelor dobândite în această materie. Proiectul s-a desfăşurat în colaborare cu societatea de avocaţi Schoenherr&Asociații, o colaborare în premieră cu cel mai nou partener gold al Asociației.

Concursul de procese simulate de Drept privat roman – un concurs pentru studenții de anul I care propune o reîntoarcere în timp și soluționarea unor litigii fictive conform normelor incipiente ale sistemului romano-germanic. Colaboratori în organizarea concursului au fost profesorii Vlad-Victor Ochea, Dan Oancea, Sandra Gătejeanu și Sorin Vernea.

Concursul de procese simulate de Dreptul familiei – concurs destinat studenților de anul III prin care aceștia au fost invitați să aprofundeze cunoștințele acestei ramuri de drept prin soluționarea unor litigii fictive. Colaboratori: prof. univ. dr. Marieta Avram, lector univ. dr. Cristina Nicolescu și Eduard Levai.

Concursul de procese simulate de Drept financiar public, destinat studenților din anii II și III, care a presupus rezolvarea unei spețe de Drept financiar din materia corespunzătoare fiecărui an și susținerea pledoariilor în fața juriului format din prof. univ. dr. Simona Gherghina, conf. univ. dr. Monica Rațiu și conf. univ. dr. Alexandru Ciobanu.

Concursul de procese simulate de Drept procesual penal, destinat studenților de anul III, care a constat în dezbaterea unor spețe fictive în materia Dreptului procesual penal, de către echipe formate din câte doi membri. Profesor coordonator: Anastasiu Crișu.

Concursul de negocieri simulate – un concurs desfășurat în premieră în cadrul Facultății de Drept a Universității din București, organizat împreună cu societatea de avocatură PeliFilip, în cadrul căruia studenții de anul III au avut oportunitatea să se familiarizeze cu arta negocierii, practică esențială pentru viitorul unui jurist. Proiectul a presupus desfășurarea unui training urmat de concursul propriu-zis, pe echipe, fiind înscriși peste 50 de studenți din anul al III-lea.

Inside Law – o serie de workshopuri despre avocatura de consultanță destinate studenților din anii II și III de studiu, desfășurate în colaborare cu societăţile de avocatură PeliFilip, Mușat&Asociații și Popovici Nițu Stoica & Asociații, numărul studenților înscriși depășind 60, fiind selectați cei mai buni 25.

SAI – Interviuri academice simulate – Proiectul pregăteşte studenții din anul IV de studii pentru proba interviului din cadrul admiterii la INM. Proiectul s-a desfășurat în două zile, iar din juriu au făcut parte atât judecători şi auditori de justiție, cât şi psihologi. La proiect au participat 45 de studenţi.

Departamentul Academic se implică și în organizarea Șuetelor Culturale, unde publicul are oportunitatea de a asculta personalități ale culturii, istoriei sau literaturii române discutând pe anumite subiecte.