APEL DE DEPUNERE A DOSARULUI PENTRU AVIZAREA CANDIDATURII LA POZIȚIA DE PREȘEDINTE AL ASOCIAȚIEI STUDENȚILOR ÎN DREPT

 

Având în vedere că pentru poziția de Președinte al Asociației Studenților în Drept (denumită în continuare „ASD”) poate candida orice student al Facultății de Drept a Universității din București, înmatriculat la ciclul de studii licență, lansăm prin prezenta apelul de depunere a dosarului pentru avizarea candidaturilor la poziția mai sus menționată.

Precizăm că pot ocupa poziția de președinte numai persoanele a căror candidatură a fost avizată în prealabil de Adunarea generală a ASD.

Dosarul în vederea avizării de către Adunarea generală va fi transmis prin e-mail pe adresa [email protected] până la data de 16 septembrie 2023, ora 23:59, după cum urmează:

• Denumirea e-mailului va fi [Candidatură_Președinte_Nume și Prenume];

• E-mailul va conține 2 documente în format PDF:

1. Planul de activitate – în care vor fi detaliate măsurile pe care candidatul dorește să le implementeze în ipoteza obținerii mandatului;

2. Declarație pe proprie răspundere că nu face parte dintr-un partid politic și că nu este membru al unei alte organizații studențești cu obiective similare ASD sau, dacă este, că se va retrage din respectiva organizație în ipoteza alegerii sale.

În vederea avizării candidaturilor nu se organizează campanie electorală.

 

Asociația Studenților în Drept