Consiliul de Coordonare


 Directori de departament


Reprezentanți în Senatul Universității


Reprezentanți în Consiliul Facultății


Reprezentanți de serie


Comisia de cenzori