Comisia de reprezentare

Comisia de reprezentare este o structură autonomă specializată în domeniul reprezentării drepturilor și intereselor studenților Facultății de Drept din cadrul Universitatății din București, ce funcționează sub coordonarea Consiliului Director al ASD în vederea facilitării procesului de reprezentare.

Comisia de reprezentare este formată din 5 până la 10 membri, numărul membrilor fiind stabilit de Consiliul Director. Pot fi membri ai Comisiei numai studenții Facultății de Drept, Universitatea din București selectați în urma concursului de selecție organizat anual de ASD. Din Comisie pot face parte maximum 3 studenți care nu au calitatea de membru ASD.

Atribuțiile comisiei sunt:

  • elaborarea și promovarea de amendamente la proiecte de acte normative ce privesc studenții și tinerii, poziții privind diferite situații ce afectează studenții Facultatății de Drept a Universității din București, precum și alte documente prevăzute de Carta  Universității din București care se adresează studenților;
  • facilitarea dialogului structurat dintre ASD și factorii decidenți din domeniul educației și tineretului, autorități ale administrației publice centrale și locale, instituții publice, autorități administrative autonome și alte persoane  juridice de drept public sau privat;
  • facilitarea dialogului dintre studenți și membrii comunităţii academice, în cazul apariţiei unor conflicte, căutând să îi ajute pe aceştia să găsească ei înşişi căi noi de a rezolva problemele. Comisia  promovează intervenţia preliminară, pentru a evita consecinţele negative ale unui conflict;
  • asigurarea respectării drepturilor studenților Facultății de Drept a Universității din București și a aplicării legislației în materie;
  • culegerea, analizarea, furnizarea și evaluarea informațiilor legate de actele normative și politicile publice ce privesc studenții și tinerii, în general, și studenții Facultății de Drept, în particular;
  • elaborarea de documente de politici publice în domeniul tineretului și educației care să servească conducerii ASD și studenților Facultății de Drept a Universității din București;
  • redactarea actelor de procedură pentru cazurile în care se necesită recunoașterea și apărarea unui drept sau interes legitim al studenților  în cadrul unui proces judiciar;
  • facilitarea dialogului între ASD și conducerea Facultății de Drept.

Comisia își desfășoară activitatea potrivit regulamentului propriu de organizare și funcționare (click aici).