ASOCIAȚIA STUDENȚILOR ÎN DREPT, organizație studențească reprezentativă a studenților Facultății de Drept din cadrul Universității din București, susține amendamentele ANOSR privind proiectul Legii Învățământului Superior și îndeamnă întreaga comunitate universitară (conducere, cadre didactice și de cercetare, studenți) să se alăture solicitării de a construi Legea învățământului superior pe principii solide, care să încurajeze realmente calitatea și echitatea învățământului superior, fără compromisuri și prevederi date „cadou”.

Studenții sunt cea mai numeroasă parte a comunității universitare și beneficiarii direcți ai învățământului superior. În calitate de reprezentanți ai acestora, solicităm ca Universitatea din București, atât prin votul Senatului, cât și prin poziția exprimată de domnul rector Marian Preda în numele comunității universitare, conform opțiunii acesteia, să se poziționeze public cu privire la temele esențiale ale Legii învățământului superior.

Principalele amendamente ale studenților sunt:

1. Creșterea finanțării burselor – corelarea acestora cu salariul minim brut pe țară garantat în plată (la un procent de 12%) și stabilirea unui cuantum minim al bursei la nivel național, prin Hotărâre de Guvern;

2. Respectarea, prin intermediul legislației, a principiilor de etică și integritate academică – solicităm eliminarea prevederii conform căreia sancționarea plagiatului poate avea loc doar în 3 ani de la săvârșirea acesteia, precum și menținerea existenței CNATDCU (indiferent de redenumirea sa), cu rol în verificarea obligatorie a tezelor de doctorat, în scopul acordării unei garanții suplimentare privind veridicitatea și calitatea acestora;

3. Asigurarea respectării principiului participării studenților în procesul decizional – introducerea unei ponderi de 25% studenți în Consiliile de Administrație ale universităților și în alegerea Rectorilor;

4. Susținerea mobilităților studențești, prin acordarea unei subvenții de 90% la transportul feroviar și cu metroul;

5. Limitarea mandatelor rectorilor la 8 ani, indiferent de numărul de mandate și de întreruperi;

6. Amplificarea rolului Centrelor de Consiliere și Orientare în Carieră, prin creșterea finanțării acordate și stabilirea unui număr minim de 1 consilier/500 studenți înmatriculați.

Toate aceste amendamente sunt argumentate detaliat în pozițiile ANOSR, cât și consecințele negative asupra universităților, studenților și democrației universitare pe care neimplementarea acestora ar implica-o.

Invităm întreaga comunitate universitară să se alăture prezentei poziții publice, solicitând poziționarea comună a acesteia în jurul valorilor fundamentale expuse, și ne exprimăm susținerea față de cele 273 de amendamente formulate de ANOSR.