Astăzi, 8 martie 2021, Asociația Studenților în Drept și Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România au transmis Avocatului Poporului, doamna Renate Weber, un memoriu privind necesitatea sesizării Curții Constituționale a României cu o excepție de neconstituționalitate privind Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 8/2021, actul normativ prin care gratuitatea studenților la transportul feroviar a fost eliminată.

Ne menținem critica față de oportunitatea OUG nr. 8/2021, adoptate fără realizarea niciunui studiu de impact sau a vreunei analize care să justifice eliminarea acestui drept al studenților din România.

Amintim faptul că Ordonanța de Urgență nu este motivată sub aspectul situației extraordinare și al reglementării ce nu poate fi amânate și afectează dreptul cazinouriromania.com constituțional la egalitate în fața legii (art. 16), dreptul la învățătură (art. 32) și regimul privind protecția tinerilor (art. 49) din Constituția României, republicată.

Sperăm că doamna Avocat al Poporului va utiliza memoriul redactat de ASD și ANOSR și va ridica excepția de neconstituționalitate, astfel încât CCR să se poată pronunța asupra viciilor extrinseci și intrinseci invocate.

Memoriul redactat de ASD și ANOSR se poate regăsi aici.

București, 8 martie 2021.