În temeiul hotărârii Adunării generale a Asociației Studenților în Drept, adoptate în cadrul sesiunii ordinare din data de 13.10.2017,

În conformitate cu art. 10 din Statutul Asociației Studenților în Drept,

Ținând cont de statutul Președintelui ASD de reprezentant al studenților în Consiliul Facultății de Drept,

În cadrul ședinței din data de 23.05.2018, în unanimitate,

Consiliul Director al Asociației Studenților în Drept adoptă prezenta decizie:

Art. 1 – Se adoptă procedura privind alegerea Președintelui ASD pentru mandatul 2018/2019, prevăzută în anexă.

Art. 2 ­ – Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Decizia Consiliului Director nr. 4 din 23.05.2018

ANEXĂ

Procedura privind alegerea Președintelui ASD pentru mandatul 2018/2019

Art. 1

Candidații pentru funcția de Președinte ASD se prezintă în fața Adunării generale ASD, în vederea validării.

Art. 2

Doar candidații validați de Adunarea generală ASD pot ocupa funcția de Președinte ASD.

Art. 3

Candidații pentru funcția de Președinte ASD vor trimite până vineri, 31 august 2018, ora 20:00, la adresa de e-mail [email protected], următoarele documente:

  1. Plan de activitate (2-10 pagini, Trebuchet MS, 12, spațiere 1,0, justify) în format .pdf, care să cuprindă detalierea a ceea ce își propun să realizeze pe parcursul potențialului mandat;
  2. Declarație pe proprie răspundere cu privire la neapartenența la vreun partid politic și cu privire la neapartenența la o asociație cu scopuri similare ASD, respectiv că vor demisiona din acea asociație în cazul câștigării alegerilor;
  3. O poză pentru dosarul de candidatură ce va fi publicat pe site-ul ASD.

Art. 4

(1) Data și locul Adunării generale ASD vor fi stabilite de Consiliul Director ASD până la finalul lunii septembrie și vor fi anunțate prin intermediul site-ului ASD.

(2) În urma Adunării generale ASD, candidații validați vor primi o dovadă a validării în vederea depunerii candidaturii.

Art. 5

Metodologia desfășurării alegerilor se realizează în conformitate cu reglementările incidente la nivelul Universității din București.