În temeiul hotărârii Adunării generale a Asociației Studenților în Drept, adoptată în cadrul sesiunii ordinare din data de 13.10.2017,

Ținând cont de statutul Președintelui ASD de reprezentant al studenților în Consiliul Facultății,
În cadrul ședinței din data de 16.10.2017, în unanimitate,
Consiliul Director al Asociației Studenților în Drept adoptă prezenta hotărâre:

Art. 1 – Se adoptă procedura privind alegerea Președintelui ASD pentru mandatul 2017/2018, prevăzută în anexă.
Art. 2 – Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării.

Hotărârea-Consiliului-Director-ASD-nr.-2-din-16.10.2017

ANEXĂ 
Procedura privind alegerea Președintelui ASD 
pentru mandatul 2017/2018 

Art. 1 
Candidații pentru funcția de Președinte ASD se prezintă în fața Adunării generale ASD, în vederea validării.

Art. 2 
Candidații pentru funcția de Președinte ASD vor trimite până sâmbătă, 21.10.2017, ora 20:00, la adresa de e-mail [email protected] următoarele documente:

a) Plan de activitate (2-10 pagini, Trebuchet MS, 12, spațiere 1,0, justify) în format .pdf care să cuprindă detalierea a ceea ce își propun să realizeze pe parcursul potențialului mandat;
b) Declarație pe proprie răspundere cu privire la neapartenența la vreun partid politic și cu privire la neapartenența al unei asociații cu scopuri similare ASD sau că vor demisiona din acea asociație în cazul câștigării alegerilor;
c) O poză pentru dosarul de candidatură ce va fi publicat pe site-ul ASD.

Art. 3 
(1) Adunarea generală ASD va avea loc luni, 23 octombrie 2017, ora 20:00, în Amfiteatrul II al Facultății de Drept, Universitatea din București.
(2) În urma Adunării Generale ASD, candidații validați vor primi o dovadă a validării în vederea depunerii candidaturii.

Art. 4 
Metodologia desfășurării alegerilor se realizează în conformitate cu reglementările incidente la nivelul Universității din București.