Academic

Departamentul Academic are ca obiect de activitate organizarea evenimentelor cu profil academic (conferințe, concursuri de procese simulate, workshop-uri, șuete culturale, dezbateri etc.).

Află mai multe

Activități sociale

Departamentul de Activităţi Sociale se ocupă în mod exclusiv de evenimentele sociale ce au loc în cadrul Facultăţii de Drept, Universitatea din Bucureşti.

Află mai multe

Fundraising

Departamentul de Fundraising al Asociaţiei Studenţilor în Dreptare ca scop şi, totodată, ca domeniu specific de activitate atragerea de parteneriate şi sponsorizări în vederea susţinerii materiale a activităţilor desfăşurate de către asociaţie.

Activitatea departamentală are în vedere atât menţinerea colaborărilor existente cu partenerii Asociaţiei Studenţilor în Drept, cât şi încheierea de noi parteneriate.

Află mai multe

Marketing & PR

Departamentul Marketing & PR are ca obiect general de activitate promovarea imaginii Asociaţiei Studenţilor în Drept atât în mediul extern, cât şi în mediul intern, al Facultăţii de Drept, Universitatea din Bucureşti, fiind “oglinda Asociaţiei Studenţilor în Drept”.

Format prin comasarea ramurii redacţionale a fostului departament Academic şi Redacţional şi a fostului departament de Advertising, departamentul a avut până în anul 2017 denumirea Departamentul Comunicare.

Departamentul Marketing & PR compune şi elaborează atât textele necesare pentru promovarea scrisă şi online, cât şi imaginea vizuală a tuturor evenimentelor şi proiectelor Asociaţiei Studenţilor în Drept.

Află mai multe

Practică Juridică

Obiectul principal de activitate al departamentului constă în a oferi studenţilor Facultăţii de Drept, Universitatea din Bucureşti, oportunitatea efectuării stagiului anual obligatoriu de practică juridică, la instituţii publice, societăţi civile de avocatură etc. Această facilitate de care studenţii beneficiază se realizează prin colaborarea departamentului atât cu instituţiile publice la care se realizează stagiile de practică, cât şi cu societăţi civile de avocatură renumite din Bucureşti.

Cele trei stagii de practică anuale se desfăşoară toamna (înaintea primei sesiuni de examene), primăvara (înaintea celei de-a doua sesiuni de examene) şi vara (după a doua sesiune de examene).

Accesoriu obiectivului principal, Departamentul de Practică Juridică îşi propune îndrumarea şi dezvoltarea profesională a studenţilor, prin intermediul proiectelor desfăşurate, prezentate în detaliu.

Află mai multe

Relații externe

Departamentul de Relații Externe se ocupă cu reprezentarea Asociației Studenților în Drept, Universitatea din București la nivel extern și are ca principal scop stabilirea și meținerea colaborărilor cu alte asociații studențești.

Prin obiectul său de activitate, acest department aduce față în față studenții Facultății de Drept, Universitatea din București cu studenții altor universități din țară, și nu numai. Încă de la înființare, departamentul de Relații Externe, prin proiectele sale cu element de extraneitate, și-a propus să creeze pârghiile unor colaborări viitoare ale Asociației Studenților în Drept, atât pe plan național, cât și internațional.

Află mai multe

Resurse umane

Departamentul de Resurse Umane din cadrul Asociației Studentilor în Drept este considerat a fi “Poarta către ASD” , întrucat principala activitate o reprezintă recrutarea de noi membri, pe baza unui proces de selecție minuțios și obiectiv. Deși acesta este obiectivul principal, Resursele umane se ocupă atât cu perfecționarea actualilor membri cât și cu sporirea relațiilor de colaborare interdepartamentale prin organizarea teambuildingurilor, a trainingurilor și a altor numeroase proiecte.

Află mai multe