Despre


Departamentul de Fundraising al Asociației Studenților în Drept are ca scop și, totodată, ca domeniu specific de activitate atragerea de parteneriate și sponsorizări în vederea susținerii materiale a activităților  desfășurate de către asociație.

Activitatea departamentală are în vedere atât menținerea colaborării existente cu partenerii Asociației Studenților în Drept, cât și încheierea de noi parteneriate.

Departamente


Vezi mai mult

Departamentul Fundraising este unul “suport”, care lucreaza alături de toate celelalte departamente prin asigurarea resurselor financiare necesare desfășurării proiectelor.

Mai mult decât atât, o mare parte din activitatea departamentului este reprezentată de organizarea alături de Departamentul Activități sociale a evenimentelor informale ale Asociației.

În ultimul an s-a creat o legatură indisolubilă între aceste două departamente, lucru care a avut consecințe pozitive asupra evenimentelor și asupra echipei de organizare, atât din punct de vedere social, cât și financiar.