Despre


Scopul principal al departamentului Fundraising este asigurarea și gestionarea fondurilor necesare pentru organizarea proiectelor marca ASD, resursa financiară fiind una dintre cele mai importante componente ce stau la baza bunei funcționări a Asociației Studenților în Drept.

Departamente


Vezi mai mult

Departamentul Fundraising este un departament ”suport”, colaborând cu toate celelalte departamente.

Această colaborare se realizează atât prin gestionarea cheltuielilor anuale ale departamentelor, cât și prin ajutorul oferit cu privire la aspectele contabile.

Astfel, domeniul principal de activitate al departamentului Fundraising este reprezentat atât de atragerea de noi parteneriate și sponsorizări, obținerea ofertelor, cât și menținerea colaborării existente cu partenerii Asociației Studenților în Drept.

Membrii departamentului Fundraising sunt persoane bine pregătite, în urma a numeroase traininguri și recurg la orice metodă necesară pentru îndeplinirea scopului lor principal. Toate acestea se realizează prin negocieri, discuții permanente cu partenerii și profesionalism.     

Departamentul Fundraising se asigură că Asociația Studenților în Drept își respectă de fiecare dată obligațiile asumate ca urmare a încheierii unui parteneriat.

Majoritatea fondurilor necesare pentru desfășurarea proiectelor ASD provine de la sponsori. În acest sens, membrii departamentului Fundraising asigură această latură prin parcurgerea mai multor etape. Mai întâi, identificăm materialele, serviciile și produsele necesare, apoi se realizează o analiză a cantităților necesare.

Odată stabilite aceste detalii, începe căutarea efectivă a sponsorilor, contactarea acestora și selectarea ofertelor.

 

 

 

 

Totodată, “Campania 3.5%” are ca scop strângerea donațiilor din partea anumitor persoane salariate, care pot alege să redirecționeze un procent din impozitul pe venit anual datorat către organizații neguvernamentale, fără scop lucrativ, printre care se numără și Asociația Studenților în Drept. Astfel, sumele corespunzătoare procentului din impozit, care ar fi fost încasat la bugetul de stat, pot susține obiectul de activitate și proiectele asociației. Procentul redirecționat poate varia între 2% și 3,5%.

 

Sponsorii și partenerii Asociației Studenților în Drept sunt actori esențiali în buna desfășurare a activității. Aceștia sunt variați, provenind din diferite domenii de activitate, cu o bună reputație pe piață și cu o oarecare apropiere de studenți. Dat fiind faptul că este nevoie de susținere pe toate planurile, financiar, mediatic, informațional, Departamentul Fundraising caută diferite parteneriate cu care menține diferite tipuri de relații:

1. Parteneriate generale

Prin intermediul Departamentului Fundraising, Asociaţia Studenţilor în Drept încheie parteneriate generale. Parteneriatele generale se deosebesc de celelalte parteneriate prin încheierea unei colaborări de minimum un an, colaborări ce aduc vizibilitate Asociaţiei Studenţilor în Drept şi în alte domenii decât cel juridic, cu care studenţii Facultăţii de Drept au o legătură indirectă.

în toamna anului 2019, a fost încheiat un parteneriat cu Banca Transilvania, devenind astfel partenerul general al Asociaţiei Studenţilor în Drept. în urma acestui parteneriat, Banca Transilvania a susţinut întreaga activitate a asociaţiei, iar la rândul ei, Asociaţia Studenţilor în Drept promovează activitatea acesteia.

Pe lângă diferite promovări de imagine, atât în mod direct, de către reprezentanţii Băncii Transilvania, cât şi în mod indirect, prin publicaţiile studenţeşti, în cadrul acestui parteneriat s-au materializat şi proiecte proprii, precum Workshopul ,,Banking is lawsome”.

În luna martie din anul 2022, a fost încheiat parteneriatul cu One United Properties, devenind unul dintre partenerii generali ai Asociației Studenților în Drept. În urma acestui parteneriat, One United Properties a susținut activitatea întregii asociații, în timp ce Asociația Studenților în Drept promovează activitatea acestuia.

2. Parteneriate media

Departamentul Fundraising gestionează şi parteneriatele media. Partenerii media sunt acei parteneri care asigură promovare şi vizibilitate în diferite medii, şi care, uneori, ajută logistic asociaţia (e.g. o transmisiune live).

În momentul de faţă, Asociaţia Studenţilor în Drept colaborează în acest domeniu cu Editura Universul Juridic. Pe lângă vizibilitatea asigurată de ambele părţi, atât în rândul studenţilor de la Drept, cât şi în mediul exterior facultăţii, Asociaţia Studenţilor în Drept colaborează cu Editura Universul Juridic și prin furnizarea de premii pentru organizarea anumitor activități ale Asociației Studenților în Drept.

3. Parteneriate punctuale

Parteneriate punctuale se încheie cu acei parteneri care sunt contactați și interesați doar pentru un proiect, colaborarea cu aceștia fiind limitată la perioada organizării respectivului proiect. De-a lungul timpului, Asociația Studenților în Drept a încheiat mai multe parteneriate punctuale pentru organizarea unora dintre cele mai mari proiecte precum : Smokey Coffee, Stay Fit Gym, Red Bull România, Aqua Carpatica ș.a.m.d.

Departamentul Fundraising asigură atragerea fondurilor necesare întregii Asociații. Astfel, în cadrul departamentului s-a format echipa pentru scierea de proiecte care are ca principal scop găsirea oportunităților de finanțare atât publice, cât și private.

De asemenea, membrii FR care fac parte din această echipă analizează oportunitățile găsite, pentru ca mai apoi să redacteze proiectele de finanțare. Rolul său este unul primordial atât pentru deprtament, cât și pentru Asociație, asigurând existența surselor de finanțare.

Pentru că în departamentul nostru pregătirea membrilor este una foarte importantă, se organizează traininguri atât la nivel intern, cât și extern.

TRAININGURI LA NIVEL EXTERN:

  • Next FR

Fiind un proiect organizat de ANOSR, în cadrul NextFR se desfășoară sesiuni de formare prin care se dorește dezvoltarea capacității organizațiilor studențești de a atrage resurse financiare din mediul privat. Astfel, de sesiunile de formare din cadrul proiectului se bucură și membrii doritori ai deprtamentului Fundraising din Asociația noastră.

TRAININGURI LA NIVEL INTERN:

  • How to FR

How to FR  este un training organizat la nivelul departamentului nostru care vizează dezvoltarea abilităților de negociere, a comunicării cu sponsorii și deprinderea abilităților de analiză practică a necesităților în cadrul unui proiect marca ASD.

  • Contabilitate 101

Așa cum reiese și din titlu, acest training își propune să contribuie la acomodarea membrilor departamentului cu elementele de contabilitate. Astfel, acesta vine în sprijinul membrilor FR, și implict al întregului departament, ajutându-i pe aceștia să învețe care sunt formalitățile necesare procedurii decontării și alte aspecte practice din această sferă.

  • Scriere de proiecte

După cum am afirmat la punctele anterioare, finanțările publice și private au devenit un pilon important ce asigură continuitatea liniară a realizării proiectelor. Astfel, prin acest training, membrii departamentului învață cum se scrie un proiect de finanțare de la A la Z, termenii ce trebuie folosiți, cât și forma oportună pe care trebuie să o îmbrace un proiect.