Hotărârea Comisiei electorale de alegere a studenților reprezentanți în Facultatea de Drept a Universității din București

 

 

În temeiul art. 6 alin. (1) din Metodologia de organizare și desfășurare a alegerilorstudenților reprezentanți în cadrul Facultății de Drept, Universitatea din București (încontinuare „Metodologia”),

Pentru buna organizare a campaniei electorale a candidaților, desfășurată în perioada 7 – 10 octombrie 2023,

Comisia electorală hotărăște după cum urmează:

Art. 1

În interpretarea art. 4 alin. (6) din Metodologie, candidații pentru poziția de reprezentant de serie publică mesajul electoral pe platforma Facebook exclusiv pe grupul de serie corespunzător poziției pentru care candidează.

(2) Pentru promovarea prin publicarea pe aviziere Palatului Facultății de Drept, candidatul folosește un singur afiș electoral, doar pe unul dintre avizierele din stânga și dreapta Aulei Magna, indiferent dacă se promovează individual sau alături de alți candidați. Candidatul folosește același sau alt tip de afiș electoral față de cel dela alin. (1).

Art. 2

În interpretarea art. 4 din Metodologie, candidaților le este permisă informarea pegrupurile de WhatsApp constituite în folosul studenților cu privire la publicareamesajului electoral în condițiile Metodologiei, prin publicarea linkului către mesajulrespectiv.

 

 

Data,

7 octombrie 2023

 

Comisia electorală,

Daria CÎRSTEA

Răzvan DINICĂ

Ariana MERTOIU

Antonia COBZARU

Cristian CEALERA