Hotărârea Comisiei electorale de alegere a studenților reprezentanți în Facultateade Drept a Universității din București nr. 2/09.10.2022

În temeiul art. 6 alin. (1) din Metodologia de organizare și desfășurare a alegerilorstudenților reprezentanți în cadrul Facultății de Drept, Universitatea din București (încontinuare „Metodologia”),

Pentru buna organizare a campaniei electorale a candidaților, desfășurată în perioada8 – 11 octombrie 2022,

Comisia electorală hotărăște după cum urmează:

Art. 1

(1) În interpretarea art. 3 din Hotărârea Comisiei electorale nr. 1 din 8 octombrie 2022, pentru promovarea în condițiile art. 4 alin. (5) din Metodologie, candidatul folosește același afiș electoral pentru toate cele 3 mesaje electorale.

(2) Pentru promovarea prin publicarea pe aviziere Palatului Facultății de Drept, candidatul folosește un singur afiș electoral, doar pe unul dintre avizierele permise pentru campania electorală, indiferent dacă se promovează individual sau alături de alți candidați. Candidatul folosește același sau alt tip de afiș electoral față de cel dela alin. (1).

Art. 2

În interpretarea art. 4 din Metodologie, candidaților le este permisă informarea pegrupurile de WhatsApp constituite în folosul studenților cu privire la publicarea mesajului electoral în condițiile Metodologiei, prin publicarea linkului către mesajul respectiv.

Data,

8 octombrie 2022

Comisia electorală,

Andrei NICOLAE

George BURAGA

Ștefan ROGOVEANU

Bianca GHEORGHE

Constantin PINTILIE