Hotărârea Comisiei Electorale nr. 1/12.03.2021

 

În conformitate cu Regulamentul de alegere a studenților în funcțiile de conducere ale Universității din București și cu art. 9 alin. (1) din Metodologia de organizare și desfășurare a alegerilor studenților reprezentanți în cadrul Facultății de Drept, Comisia Electorală adoptă prezenta

 

H O T Ă R Â R E

 

Preambul

În urma consultărilor desfășurate la nivelul Consiliului pentru Probleme Stundențești din cadrul Universității din București, majoritatea covârșitoare a senatorilor au exprimat intenția de a folosi platforma „HeliosVoting.org” în cadrul alegerilor din facultățile din cadrul Universității din București, această platformă asigurând caracterul secret al votului.

Art. 1

Platforma de votare online ce va fi utilizată în cadrul procesului electoral din 17, 18, 19 martie este platforma „HeliosVoting.org”.

Art. 2

Respectând intervalul orar al votului, înscris în Metodologie, buletinele de vot vor fi distribuite pe adresele instituționale de e-mail ale fiecărui student al Facultății de Drept.

Art. 3

Comisia Electorală va aduce la cunoștința studenților, prin publicare pe site-ul Asociației Studenților în Drept sau prin alte metode eficiente (de exemplu: publicarea de mesaje pe grupurile de pe Facebook, transmiterea pe e-mail) un tutorial care să explice modul de utilizare a platformei indicate la art. 1.

Art. 4

Dacă, în cadrul intervalului de vot, un student întâmpină o problemă de natură tehnică, acesta o va aduce la cunoștința Comisiei de îndată, Comisia fiind obligată să soluționeze respectiva situație, astfel încât studentul să-și poată exercita dreptul la vot.

Art. 5

În măsura în care, din motive fortuite, platforma nu funcționează, Comisia poate recurge la platforme alternative. În situația în care, din motive tehnice, nu poate fi asigurată buna desfășurare a alegerilor, Comisia poate hotărî luarea măsurilor care se impun.

Art. 6

În conformitate cu art. 9 alin. (1), Comisia poate aduce în timp real clarificări privind aspectele tehnice ale procesului de votare.

Art. 7

Prezenta hotărâre se publică pe site-ul Asociației Studenților în Drept.

 

Adoptată astăzi, 12.03.2021.

 

Comisia Electorală pentru alegerea reprezentanților studenților din cadrul FD-UB:

Comisia Electorală,

Președinte – Teodor-Radu Iancu

Membri: Constantin-Alexandru Manda, Roxana Șerban, Cristina Capisizu, Ștefan Bogrea.

Observator: prodecan conf. univ. dr. Radu Rizoiu.