Hotărârea Comisiei Electorale nr. 1/22.10.2020

În conformitate cu Regulamentul de alegere a studenților în funcțiile de conducere ale
Universității din București și cu art. 9 alin. (1) din Metodologia de organizare și
desfășurare a alegerilor studenților reprezentanți în cadrul Facultății de Drept, Comisia
Electorală adoptă prezenta

H O T Ă R Â R E

Preambul
În urma consultărilor desfășurate la nivelul Consiliului pentru Probleme Stundențești
din cadrul Universității din București, majoritatea covârșitoare a studenților-senatori
au exprimat intenția de a folosi platforma „HeliosVoting.org” în cadrul alegerilor din
facultățile din cadrul Universității din București, această platformă asigurând
caracterul secret al votului.
Art. 1
Platforma de votare online ce va fi utilizată în cadrul procesului electoral din 26, 27 și
28 octombrie 2020 este platforma „HeliosVoting.org”.
Art. 2
Respectând intervalul orar al votului, înscris în Metodologie, buletinele de vot vor fi
distribuite pe adresele instituționale de e-mail ale fiecărui student al Facultății de
Drept.
Art. 3
Comisia Electorală va aduce la cunoștința studenților, prin publicare pe site-ul
Asociației Studenților în Drept sau prin alte metode eficiente (de exemplu: publicarea
de mesaje pe grupurile de pe Facebook, transmiterea pe e-mail) un tutorial care să
explice modul de utilizare a platformei indicate la art. 1.
Art. 4
Dacă, în cadrul intervalului de vot, un student întâmpină o problemă de natură tehnică,
acesta o va aduce la cunoștința Comisiei de îndată, Comisia fiind obligată să soluționeze
respectiva situație, astfel încât studentul să-și poată exercita dreptul la vot.
Art. 5
În măsura în care, din motive fortuite, platforma nu funcționează, Comisia poate
recurge la platforme alternative. În situația în care, din motive tehnice, nu poate fi
asigurată buna desfășurare a alegerilor, Comisia poate hotărî luarea măsurilor care se
impun.
Art. 6
În conformitate cu art. 9 alin. (1), Comisia poate aduce în timp real clarificări privind
aspectele tehnice ale procesului de votare.
Art. 7
Prezenta hotărâre se publică pe site-ul Asociației Studenților în Drept, precum și pe
alte platforme care pot ajuta la aducerea la cunoștința publicului (de exemplu: pe
grupurile de Facebook).

Adoptată astăzi, 22.10.2020.

Comisia Electorală pentru alegerea reprezentanților studenților din cadrul FD-UB:
Student George Cristian Capotă;
Student Armand Gogeanu;
Drd. Constantin Pintilie;
Student Lavinia Ioana-Tentea;
Student Alexandra-Ana Maria Zară.