MISIUNEA ASOCIAŢIEI STUDENŢILOR ȊN DREPT

Apărută în 1999, ca „o voce a studenţilor”, Asociaţia cunoaşte o evoluţie rapidă, având un impact pozitiv în rândul celor pe care şi-a propus să îi reprezinte.

În aproape 22 ani, ASD creşte semnificativ la nivel departamental, iar o evoluţie semnificativă se poate observa şi în ceea ce priveşte componenţa. Pornind de la un număr de 10-15 membri, astăzi, datorită impactului pozitiv pe care Asociaţia îl are asupra studenţilor, numărul membrilor acesteia depăşeşte 440.

A

M

O

R

STATUT

Asociaţia funcţionează conform statutului întocmit şi acceptat de către membrii acesteia, nefiind afiliată politic sau religios. În subsidiar, fiecare departament are propriul regulament de organizare şi funcţionare. În ciuda delimitării departamentelor, există proiecte interdepartamentale, mai ales atunci când ASD este aleasă pentru organizarea unor evenimente de anvergură, precum conferinţe de talie naţională.

S

O

C

I

E

T

A

T

I

S

PROIECTE

Avem ca scop, în acelaşi timp, organizarea unor proiecte destinate studenţilor, promovându-le ideile. Cele șapte departamente de activitate, Academic, Activități Sociale, Fundraising, Marketing & PR, Practică Juridică, Relaţii Externe și Resurse Umane, desfășoară proiecte atât individual, la nivel de departament, cât şi la nivel de asociaţie, prin colaborare interdepartamentală.

N

O

S

T

R

A

REPREZENTARE

În calitate de unicӑ asociație reprezentativӑ a Facultӑții de Drept din cadrul Universitӑții din București și de membru al Alianței Naționale a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR), Asociația Studenților ȋn Drept și-a consolidat rolul de intermediar ȋntre studenți, cadre didactice și organele de conducere. Acest rol se concretizează, ȋn principal, prin reprezentarea la nivelul Consiliului Facultății de Drept și Senatului Universității din București.

L

E

X

DEPARTAMENTE

Departamentele ASD