POZIȚIA ASOCIAȚIEI STUDENȚILOR ÎN DREPT PRIVIND ȘEDINȚA CONSILIULUI FACULTĂȚII DE DREPT DIN 25 FEBRUARIE 2021

 

În data de 25 februarie 2021 a avut loc ședința Consiliului Facultății în care a fost pusă în discuție revenirea în format fizic a activității didactice.

Anterior ședinței Consiliului Facultății, atât cadrele didactice, cât și studenții au realizat consultări privind opțiunile colegilor pe care îi reprezintă, astfel încât votul din cadrul ședinței să fie o reflectare cât mai fidelă a voinței comunității academice.

În timpul ședinței, având în vedere mandatul împărțit din partea studenților în funcție de forma sau anul de studiu, studenții reprezentanți în Consiliul Facultății au agreat, unanim, ideea că forma de evaluare trebuie să urmeze forma de desfășurare a activității didactice – dacă seminarele s-ar desfășura fizic, examenele s-ar desfășura fizic, dacă seminarele s-ar desfășura online, examenele s-ar desfășura online.

Conform mandatului primit de la colegi, unii studenți au susținut activitatea și examinarea în format fizic, alți studenți au susținut activitatea și examinarea în format online.

Inițial, propunerea d-lui Decan a fost aceea de a vota în ordinea firească – „cursuri″, „seminare″, „examene″, astfel încât, de exemplu, dacă ar fi fost votată opțiunea „cursuri″, ea includea, inerent, și opțiunile „seminare″, „examene″.

Cu toate acestea, contrar anunțului inițial, ordinea în care au fost votate scenariile a fost inversă – „examene″, „seminare″, „cursuri″, punctul de vedere al studenților privind necesitatea unui tratament egal între activitatea didactică și examinare fiind ignorat.

După finalul votului, un profesor, membru al Consiliului, a avut o intervenție prin care a afirmat faptul că motivul pentru care acesta a fost votul profesorilor ține de „atitudinea schizofrenă a studenților″, aceasta constând, în opinia dumneaei, în faptul că studenții sunt de acord cu activitatea fizică, dar că nu susțin ca examinarea să fie fizică dacă activitatea didatică este online, și în diferitele puncte de vedere ale studenților reprezentanți: verificati declaratiile facute de reprezentantii studentilor in cadrul sedintelor de consiliu si senat, declaratiile publice in diverse medii etc si concluzionati singur.

Sugestia conform căreia Facultatea de Drept ar adopta măsuri de organizare a activității ca o contrareacție negativă față de presupuse puncte de vedere contrare exprimate de studenți este cel puțin hilară.

Evident, nu putem să credem faptul că Facultatea de Drept este de acord, în mod instituțional, cu acest punct de vedere, motiv pentru care solicităm conducerii Facultății să se delimiteze, în mod public, de el. Nu credem că alegerea scenariului de desfășurare a activității didactice, o decizie atât de sensibilă în contextul betano apk pandemiei, a fost bazată pe dezacordul față de anumite opinii exprimate în cadrul procedurilor de dezbatere de către studenții reprezentanți.

Nu în ultimul rând, ne păstrăm punctul de vedere critic la adresa soluției alese de Consiliul Facultății, în sensul în care aceasta nu prezintă egalitate de tratament și minimizează importanța aspectelor logistice de cazare în București.

În aceeași ședință, a fost aprobată mărirea taxelor de studiu, în ciuda opoziției reprezentanților studenților care au argumentat lipsa de oportunitate a acestei măriri, în contextul pandemiei și a activității online.

Pe această cale, solicităm:

  1. Delimitarea Facultății de Drept de afirmațiile profesorului printr-un comunicat public;
  2. Reanalizarea oportunității scenariului ales, în sensul unui tratament coerent și echitabil între activitate și examinare;
  3. Respingerea de către Senat a propunerilor de majorare a taxelor.

 

București,

26.02.2021.