FORMULAR DE INFORMARE ȘI ACORD PRIVIND UTILIZAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

ASOCIAȚIA STUDENȚILOR ÎN DREPT, denumită mai jos „Asociația”, respectă dreptul la protecția datelor cu caracter personal, precum și obligația de a utiliza aceste date în deplină concordanță cu prevederile legale (GDPR și alte acte normative incidente).

 

Prin prezenta vă aducem la cunoștință modul în care vom utiliza aceste date în conformitate cu legea.

 

Scopul prelucrării datelor personale

Datele personale furnizate de dumneavoastră se vor utiliza în scopul participării dumneavoastră la activitățile și proiectele desfășurate de către Asociație.

 

Categorii de date personale prelucrate

Pentru înscrierea și participarea la activitățile desfășurate de Asociație, sunteți rugat/ă să completați formularele de înscriere/participare, cu următoarele date, după caz: nume și prenume, cod numeric personal, numărul și seria cărții de identitate, e-mail, telefon mobil, note, curriculum vitae, anul de studiu, seria, grupa, forma de învățământ.

 

Destinatarii datelor personale

Informațiile furnizate de dumneavoastră vor fi utilizate de către persoanele-membre ce utilizează baza de date în scopuri exclusiv interne, precum: pentru a vă contacta în legătură cu participarea la activitățile Asociației, pentru a vă comunica informații importante sau pentru a facilita desfășurarea activităților desfășurate de Asociație.

 

Securitatea datelor personale

Asociația Studenților în Drept din Universitatea din București va asigura măsuri de securitate adecvate pentru protejarea datelor furnizate de dumneavoastră împotriva accesului neautorizat, distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării sau dezvăluirii, precum și împotriva oricărei alte forme de utilizarea ilegală, în conformitate cu prevederile Regulamentului 2016/679 și Legii 190/2018.

 

Beneficiarii serviciilor oferite de către Asociația noastră vor avea următoarele drepturi:

  • dreptul de acces la date – la cerere, în vederea confirmării faptului că datele dumneavoastră sunt sau nu prelucrate;
  • dreptul de intervenție asupra datelor (de a solicita rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor dumneavoastră incomplete sau inexacte);
  • dreptul de a se opune în orice moment și fără nicio justificare, ca datele personale să fie prelucrate în alt scop decât cele menționate în prezentul formular.

 

Pentru exercitarea oricăruia din drepturile dumneavoastră mai sus indicate vă rugăm să vă adresați cu o cerere scrisă, datată și semnată, depusă la sediul nostru din sala 32, demisol, Facultatea de Drept, Bd. Mihail Kogălniceanu 36-46, sector 5, Municipiul București, România sau pe adresa de email: [email protected].