Hotărârea Comisiei electorale de alegere a studenților reprezentanți în Facultatea de Drept a Universității din București

 

În temeiul art. 6 alin. (1) din Metodologia de organizare și desfășurare a alegerilor studenților reprezentanți în cadrul Facultății de Drept, Universitatea din București (în continuare „Metodologia”),

Pentru buna organizare a campaniei electorale a candidaților, desfășurată în perioada 8 – 11 octombrie 2022,

Comisia electorală hotărăște după cum urmează:

Art. 1

În interpretarea art. 4 alin. (6) din Metodologie, candidații pentru poziția de reprezentant de serie publică mesajul electoral pe platforma Facebook exclusiv pe grupul de serie corespunzător poziției pentru care candidează.

Art. 2

Promovarea și susținerea reciprocă explicită între candidații pentru pozițiile de reprezentare enumerate la art. 1 alin. (1) din Metodologie, chiar dacă aceștia candidează pentru poziții diferite, este permisă.

Art. 3

(1) Campania electorală desfășurată prin afișe electorale este permisă atât pe grupurile enumerate la art. 4 alin. (6) din Metodologie, cât și în incinta Facultății de Drept. În acest ultim caz, afișele electorale se publică exclusiv în dimensiune A4 și exclusiv pe avizierele din holul Aulei Magna a Palatului Facultății de Drept.

(2) Un candidat poate utiliza un singur afiș, indiferent dacă prin acesta se promovează singur sau alături de alți candidați, conform art. 2, și indiferent dacă prin acesta se promovează pentru una sau mai multe dintre pozițiile de reprezentare pentru care candidează, în condițiile alin. (1).

(3) Campania electorală desfășurată în condițiile prezentului articol nu poate deroga de la dispozițiile Metodologiei.

 

Data,

8 octombrie 2022

 

 

Comisia electorală,

Andrei NICOLAE

George BURAGA

Ștefan ROGOVEANU

Bianca GHEORGHE

Constantin PINTILIE