Cea de-a X-a ediție a proiectului Peregrinari Legalis s-a desfășurat joi, 24 martie, la Curtea Constituțională a României. Studenții au avut oportunitatea de a efectua o vizită la sediul unicei autorități de jurisdicție constituțională din țară și de a fi, astfel, martori la realizarea jurisprudenței constituționale prin participarea la o ședință de judecată.

Interesul studenților pentru această ediție a proiectului a fost generat nu doar de prestigiul acestei autorități, ci și de faptul că primul contact cu deciziile Curții are loc prin intermediul Dreptului constituțional și al Instituțiilor politice, două materii care, fiind parte a planului de învățământ pentru primul an de facultate, deschid parcursul în studiului dreptului. Curiozitatea studenților selectați să participe a fost răsplătită pe deplin încă de la primul dosar pus în discuție.

Dosarul 1194D/2015  are ca obiect excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 12 și art. 13 din Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesioniști și consumatori.

Dacă la nivel teoretic importanța deciziilor Curții reiese din cursul despre controlul de constituționalitate a legilor, participanții au avut acum posibilitatatea de a conștientiza acest lucru dintr-o altă perspecitvă, una umană.

Au văzut, astfel, impactul pe care această decizie a Curții îl va avea asupra tuturor celor la a căror contracte de credit au fost adăugate clauze abuzive și, ulterior, impactul pe care îl va avea asupra economiei. Controversa este cu atât mai mare cu cât dosarul a fost repus pe rol în şedinţa din 24 martie, deoarece, în ședința anterioară, completul de judecători a fost alcătuit din doar 8 membri, neputându-se forma o majoritate pentru luarea deciziei.

Printre avocații care au reprezentat în fața celor 9 judecători părțile din dosar s-au numărat și doi membri ai corpului profesoral al facultății noastre, prof.univ.dr. Marieta Avram și prof.univ.dr. Gheorghe Piperea. Cei interesați dacă excepția de neconstitutionalitate a fost admisă sau respinsă vor trebui să mai aibă răbdare până la publicarea în Monitorul Oficial: în prezent, decizia este în curs de redactare.

În cea de-a doua partea a vizitei, participanții au asistat la o prezentare condusă de doamna lect.univ.dr Marieta Safta, prim magistrat-asistent. Aceasta le-a vorbit studenților despre modul de organizare și funcționare a Curții, descriind pas cu pas etapele care sunt urmate pentru realizarea unei decizii constituţionale.

A punctat asupra modului în care dezvoltarea tehnologică a simplificat activitatea acestei autorități – un exemplu fiind faptul că părțile în dosarele Curții nu mai sunt nevoite să se deplaseze pentru a asista la ședința de judecată, putând să o vizioneze de acasă, pe site-ul Curții, ședințele fiind filmate și accesibile părților prin introducerea unei parole.

De asemenea, studenților le-a fost permis să răsfoiască dosarele unor decizii care au fost în centrul atenției în ultima perioada, mai ales din partea media, precum Decizia nr. 51/2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a art. 142 alin. (1) din Codul de procedură penală și Decizia nr. 29/2016 asupra respingerii obiecţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun.

Mărturie a muncii depuse și a documentării necesare care stau în spatele unui act emis de Curtea Constituțională este faptul că o decizie de câteva pagini este rezultatul unui dosar cu o grosime similară cu cea a unui Cod comentat.

Maria Avram, grupa 102